Inkomen.webBlad.info
Onmisbare informatie voor uw portemonnee

Meest bekeken
>Minder werken, meer verdienen
>Jongeren niet bezig met pensioen
>Baan opzeggen: opgestaan is plaats vergaan


Recente artikelen
>Scholieren geven meer uit dan binnenkomt
>Driekwart Nederlanders nooit gehoord van levensloopregeling
>Jongeren niet bezig met pensioen
>Minder werken, meer verdienen
>2005 slecht jaar voor portemonnee
>Voorkeur voor grappige collega
>Pensioen belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde
Alle artikelen


Nederlander weinig pensioenbewust

Uit het jaarlijks onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl naar het pensioenbewustzijn in Nederland blijkt dat ondanks de vele aandacht voor (vroeg)pensioen in de media maar 13% van de ondervraagden goed op de hoogte is van het eigen pensioen. De Stichting Pensioenkijker.nl laat ieder jaar, door CentERdata, een onderzoeksbureau verbonden aan de Universiteit van Tilburg, een onderzoek uitvoeren naar het pensioenbewustzijn. Behalve dat de ondervraagden weinig pensioenbewust zijn, hebben zij ook nauwelijks een idee hoeveel zij betalen aan hun oudedagsvoorziening. 90% van de ondervraagden die zegt dit wel te weten, schat deze bijdrage veel te laag in.

De meeste mensen maken zich niet druk om hun pensioenvoorziening. Slechts 13% geeft aan goed op de hoogte te zijn van de hoogte van het eigen pensioen. Mannen geven vaker aan goed op de hoogte te zijn dan vrouwen.
Op de vraag: Heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens de vraag gesteld met hoeveel geld u het moet doen tijdens uw oude dag? antwoordt 30% (was 36%) van de ondervraagden in de 1 meting ja. Hiervan is 56% (was 54%) man en 44% (was 46%) vrouw. Daarnaast geeft 45% van de ondervraagden aan dat de stelling Ik maak me niet druk om mijn pensioenvoorziening, dat zien we dan wel weer, het meest op hen van toepassing is. Deze groep bestaat voor 44% uit mannen en voor 56% uit vrouwen. Op 20 april a.s. organiseert de Stichting het congres ‘Vrouwen en hun Pensioen: Een zorg voor later’, waar nieuwe onderzoeksresultaten over vrouwen en pensioen bekend worden gemaakt.

Pensioeninformatie vaker van internet

47% van de respondenten die positief heeft geantwoord op de vraag of ze nagedacht hebben over met hoeveel geld zij het moeten doen op hun oude dag is ook actief op zoek gegaan naar informatie. Internet scoort daarbij hoger dan vorig jaar (nu 27%, was 21%). Deze ontwikkeling komt ook overeen met het grote aantal bezoekers op de onafhankelijke website www.pensioenkijker.nl, die is opgenomen in de Elsevier top 500 beste sites. In 2004 trok de website van de Stichting maar liefst 181.000 bezoekers.

Nauwelijks idee wat het pensioen kost

37% van de ondervraagden uit het CentERdata onderzoek weet niet welk percentage van zijn  bruto-inkomen hij besteedt aan pensioen (pensioen uit werkkring en AOW). Van degenen die zeggen dit wel te weten, schat 90% de bijdrage te laag in. 4% geeft aan dat het percentage dat wordt besteed aan pensioen hoger is dan 20%. Iedere modale werknemer in Nederland betaalt 17,9% aan AOW-premie voor de huidige gepensioneerden. Daarnaast moet de werknemer bij het merendeel van de pensioenregelingen een deel van de premie voor de pensioenregeling voldoen via het bruto salaris. Hoewel die eigen bijdrage zeer verschilt per pensioenregeling, besteden de  meeste werknemers tenminste 20% van het brutosalaris aan AOW-premie en premie voor de eigen pensioenregeling.

Laag pensioenbewustzijn

De Stichting Pensioenkijker.nl is bezorgd over het lage pensioenbewustzijn. Voorzitter Elske ter Veld van de Stichting Pensioenkijker.nl: “ Iedereen die werkt, werkt eigenlijk een dag in de week voor zijn pensioen. Mensen zouden dus beter moeten stilstaan bij hun eigen pensioensituatie”. Blijkbaar heeft de enorme media-aandacht voor VUT en prepensioen de mensen niet aan het denken gezet over de eigen pensioensituatie. Pensioen lijkt iets abstracts te zijn gebleven, ver van het bed van de gemiddelde werknemer. De Stichting Pensioenkijker.nl is van mening dat pensioenbewustzijn vooral bevorderd kan worden door mensen aan te spreken op het moment dat zij open staan voor informatie.


zoek
info
contact
rss


Overige webBladen
Nieuw: webBlad over Zwangerschap, met..
>Sterfte baby's rond geboorte
>Zwangere ondernemer moet uitkering krijgen
>Helft pilgebruikers opgelucht bij menstruatie

© 2018 webBlad.info   Free counter and web stats